منسوجات بی بافت پارچه
خانه تماس درباره ما
پارچه    
     
تاری پودی  
حلقوی(کشباف)  
 
صفحه نخست \ محصولات پارچه

کت بافکو به عنوان نماينده ی انحصاری یکی از مرغوب ترين پارچه های تشکی از شرکتهای اروپایی (بلژيک و ترکیه) فعاليت می نمايد. فعاليت ما در اين قسمت در دو حيطه ی پارچه های تاری پودی ژاکارد (Weaving) و کشباف (Knitting) گسترده شده است.
 
جست و جو در بخش
صفحه نخست | تماس با ما | درباره شرکت © شرکت بافکو